Galerya ng sining

Upang bisitahin ang isang art gallery, inilalarawan ang mga kapus-palad na mga unyon sa mga domestic na lupon. Magpupumilit kang maglabas ng isang hitsura ng kaligayahan, ngunit lihim na aalagaan ang iba pang mga asosasyon.