Grain

Ang grain ay isang pinaka masuwerteng panaginip, pagtaya sa kayamanan at kaligayahan. Para sa isang batang babae, ito ay isang panaginip ng kapalaran. Makakatagpo siya ng mga mayayaman at sumasamba sa mga kasama.