Gout

Kung pinangarap mong magkaroon ng gota, siguradong mapapasigla ka sa kabila ng pagtitiis sa pamamagitan ng ulol na pag-uugali ng ilang kamag-anak, at magdusa ng maliit na pagkawala ng pinansyal sa pamamagitan ng parehong tao.