Gasolina

Pangarap ng gasolina, nagpapahiwatig na mayroon kang kakayahang dumarating sa iyo sa pamamagitan ng isang mapagkukunang mapagkukunan.