Bullock

Ipinapahiwatig na ang mga mabubuting kaibigan ay palibutan ka, kung nasa panganib ka mula sa mga kaaway. Ang mabuting kalusugan ay ipinangako sa iyo. Tingnan ang Bull.