Libing

Upang makita ang isang libing, nagsasaad ng isang hindi maligayang pag-aasawa at may sakit na anak. Ang pangangarap sa libing ng isang estranghero, ay nagpapahiwatig ng hindi inaasahang alalahanin. Upang makita ang libing ng iyong anak, maaaring magpahiwatig ng kalusugan ng iyong pamilya, ngunit ang labis na pagkabigo ay maaaring sundin mula sa isang mapagkukunang mapagkukunan. Upang dumalo sa isang libing itim, inihula ang isang maagang pagkabalo. Ang pangangarap sa libing ng anumang kamag-anak, ay nagpapahiwatig ng mga problema sa nerbiyos at pagkabahala sa pamilya.