Walang hanggan

Ang pangangarap ng isang maayos at makinis na noo, ay nagpapahiwatig na iisipin mong mabuti para sa iyong paghuhusga at makatarungang pakikitungo. Ang isang pangit na noo, ay nagpapahiwatig ng pagkadismaya sa iyong pribadong gawain. Upang maipasa ang iyong kamay sa noo ng iyong anak, nagpapahiwatig ng taimtim na papuri mula sa mga kaibigan, dahil sa ilang talento at kabutihan na ipinakita ng iyong mga anak. Para sa isang kabataang babae Ang nangangarap na halikan ang noo ng kanyang kasintahan, ay nagpapahiwatig na hindi siya masisiyahan sa kanya dahil sa pagkakaroon ng paunawa sa pamamagitan ng walang-kinikiling paggawi.