Flute

Ang pangangarap ng mga tala ng pagdinig mula sa isang plauta, ay nagpapahiwatig ng isang kaaya-aya na pulong sa mga kaibigan mula sa isang distansya, at pinakinabangang mga pakikipagsapalaran. Para sa isang kabataang babae Ang nangangarap maglaro ng isang plauta, nagpapahiwatig na mahuhulog siya sa pag-ibig dahil sa nakagawian na kaugalian ng kanyang kasintahan.