Porpoise

Upang makita ang isang bulutong sa iyong mga pangarap, ipinapahiwatig ng mga kaaway na itinapon ang iyong interes, sa pamamagitan ng iyong sariling kawalan ng kakayahan upang mapanatili ang interes sa iyo ng mga tao.