Flour

Ang pangangarap ng harina, ay nangangahulugang isang matipid ngunit masayang buhay. Para sa isang kabataang babae na nangangarap na nakakakita siya ng harina sa kanyang sarili, ipinapahiwatig na siya ay pinasiyahan ng kanyang asawa, at ang kanyang buhay ay puno ng kaaya-ayang pag-aalaga. Ang pangangarap ng pakikitungo sa harina, ay nagpapahiwatig ng mga mapanganib na mga haka-haka.