Oats

Ang pangangarap na ang mga oats ay may hawak ng pangitain, naglalarawan ng iba’t ibang magagandang bagay. Lalo na uunahan ang magsasaka sa kapalaran at pagkakaisa sa tahanan. Upang makita ang mga nabulok na mga oats, inihula na ang kalungkutan ay mawawala ang maliwanag na pag-asa.