Mga Figs

Mga prutas, nagpapahiwatig ng isang nakakalungkot na kalagayan ng system, kung kinakain mo ang mga ito, ngunit karaniwang kanais-nais sa kalusugan at kita kung nakikita mo silang lumalaki. Para sa isang batang babae na makita ang paglaki ng mga igos, ay nagpapahiwatig na malapit na niyang ikasal ang isang mayaman at kilalang tao.