Envelope

Ang mga sobre na nakikita sa isang panaginip, hindi nakakakita ng mga balita ng isang malungkot na cast.