Derrick

Ang mga Derrick na nakikita sa isang panaginip, ay nagpapahiwatig ng pagtatalo at hadlang sa iyong paraan sa tagumpay.