Postman

Ang pangangarap ng isang postman, ay nagpapahiwatig na ang madaliang balita ay mas madalas na maging isang nakababahalang likas kaysa sa kung hindi man. Tingnan ang Letter Carrier.