Disyembre

Ang pangarap ng Disyembre, ay inihula ang pagkalap ng kayamanan, ngunit pagkawala ng pagkakaibigan. Ang mga estranghero ay sakupin ang posisyon sa pagmamahalan ng ilang kaibigan na dating hawak mo.