Kumakatay

Upang makita ang mga ito ng pagpatay sa mga baka at maraming dugo, maaari mong asahan ang mahaba at nakamamatay na sakit sa iyong pamilya. Upang makita ang isang karne ng pagputol ng karne, ang iyong pagkatao ay mahihiwalay ng lipunan sa iyong kasiraan. Mag-ingat sa pagsusulat ng mga titik o dokumento.