Krus

Ang pangangarap na makakita ng isang krus, ay nagpapahiwatig ng problema sa unahan para sa iyo. Hugis nang naaayon sa iyong mga gawain. Pangarap na makakita ng isang tao na may krus, tatawagin ka ng mga misyonero upang makatulong sa kawanggawa.