Butterfly

Upang makita ang isang butterfly sa mga bulaklak at berdeng mga damo, nagpapahiwatig ng kasaganaan at makatarungang mga nakamit. Upang makita ang mga ito na lumilipad, nagpapahiwatig ng mga balita mula sa mga wala sa kaibigan sa pamamagitan ng liham, o mula sa ilang nakakita sa kanila. Sa isang kabataang babae, isang maligayang pag-ibig, na nagtatapos sa isang unyon sa buhay.