Kriminal

Ang pangangarap ng pakikipag-ugnay sa isang tao na nakagawa ng isang krimen, ay nagpapahiwatig na ikaw ay panggigipit sa mga taong walang prinsipyo, na susubukang gamitin ang iyong pagkakaibigan para sa kanilang sariling pagsulong. Upang makita ang isang kriminal na tumatakas mula sa hustisya, ipinapahiwatig na makukuha mo ang mga lihim ng iba, at sa gayon ay mapanganib, sapagkat natatakot sila na ipagkanulo mo sila, at sa gayon ay hahanapin ang iyong pag-alis.