Kusina

Ang pangangarap ng isang kusina, ay nagpapahiwatig na mapipilitan kang matugunan ang mga emerhensiya na magpapabagabag sa iyong mga espiritu. Para sa isang babaeng nangangarap na ang kanyang kusina ay malinaw. at maayos, inihula na siya ay magiging maybahay ng mga kawili-wiling kapalaran.