Mga kerubin

Pangarap na nakikita mo ang mga kerubin, inihula na magkakaroon ka ng natatanging kagalakan, na mag-iiwan ng isang impression ng pangmatagalang kabutihan sa iyong buhay. Upang makita ang mga ito na naghahanap ng kalungkutan o panunuya, inihahula na ang pagkabalisa ay darating sa di-inaasahan.