Sopa

Ang panaginip ng pagtalikod sa isang sopa, ay nagpapahiwatig na ang mga maling pag-asa ay naaaliw. Dapat kang maging alerto sa bawat pagbabago ng iyong mga gawain, sapagkat sa ganitong paraan matutupad ang iyong pag-asa.