Pagdaan sa Bell

Upang marinig ang isang dumaraan na kampanilya, hindi inaasahang katalinuhan ng kalungkutan o sakit ng wala. Upang i-ring ang iyong sarili, nagsasaad ng sakit sa kalusugan at bumabaligtad.