Makipag-ugnay

Ang pangangarap na maghanap ng kanlungan sa isang kumbento, ay nagpapahiwatig na ang iyong hinaharap ay walang hudyat na malaya mula sa pangangalaga at mga kaaway, maliban kung sa pagpasok sa gusali ay nakatagpo ka ng isang pari. Kung gayon, madalas kang maghanap at walang kabuluhan para sa kaluwagan mula sa makamundong pag-aalala at pag-aalala sa isip. Para sa isang batang babae Na nangangarap na makakita ng isang kumbento, ang kanyang kabutihan at matapat ay tatanungin.