Tagataguyod

Ang pangangarap na itaguyod mo ang anumang kadahilanan, nagpapahiwatig na ikaw ay magiging tapat sa iyong mga interes, at magsisikap na makitungo nang matapat sa publiko, dahil nakakaapekto ito sa iyong mga interes, at maging tapat sa iyong mga pangako sa mga kaibigan.