Katesismo

Ang pangangarap ng katekismo, ay inihula na bibigyan ka ng isang kapaki-pakinabang na posisyon, ngunit ang mga istraktura ay magiging ganoon ka mababahala sa pagtanggap nito.