Cannon

Ang pangarap na ito ay nagpapahiwatig na ang tahanan at bansa ng isa ay nasa panganib ng panghihimasok sa dayuhan, kung saan ang ating kabataan ay magdusa mula sa mga panganib ng digmaan. Para sa isang batang babae na pakinggan o makita ang mga kanyon, ipinapahiwatig na siya ay magiging asawa ng sundalo at kailangang mag-bid sa kanya ng godspeed habang nagmamartsa siya bilang pagtatanggol sa kanya at karangalan. Kailangang bigyang-kahulugan ng mambabasa ang mga pangarap tungkol sa karakter na ito sa pamamagitan ng mga impluwensyang nakapaligid sa kanya, at sa pamamagitan ng mga karanasan na naka-imbak sa kanyang isipan. Kung naisip mo ang tungkol sa mga kanyon nang malaki at nangangarap ka sa kanila kapag walang giyera, malamang na babalaan ka nila laban sa pakikibaka at posibleng pagkatalo. O kung ang negosyo ay manipulahin ng iyong sarili ng matagumpay na pakikipagsapalaran pagkatapos ng maraming pag-aalala at masamang kapalaran ay maaaring maganap.