Adieu

Ang pangangarap ng pag-bid ng masayang adieus sa mga tao, ay nagpapahiwatig na gagawa ka ng kasiya-siyang pagbisita at masisiyahan sa maraming lipunan sa lipunan | ngunit kung ang mga ito ay ginawa sa isang malungkot o nakakainis na pilay, magtiis ka sa pagkawala at naghihinagpis na kalungkutan. Kung nag-bid ka ng adieu sa bahay at bansa, maglakbay ka sa likas na pagkatapon mula sa kapalaran at pagmamahal. Upang ihagis ang mga halik ng adieu sa mga mahal sa buhay, o mga bata, ay inihula na magkakaroon ka ng isang paglalakbay upang makagawa, ngunit walang magiging hindi kasiya-siyang mga aksidente o nangyari sa iyong paglalakbay.