Somnambulist

Upang isipin habang natutulog na ikaw ay isang somnambulist, inilalarawan na hindi mo sinasadya na sumang-ayon sa ilang kasunduan ng mga plano na magdadala sa iyo ng pagkabalisa o masamang kapalaran.