Kendi

Ang pangangarap ng paggawa ng kendi, ay nagpapahiwatig ng kita mula sa industriya. Ang pangangarap kumain ng presko, bagong kendi, ay nagpapahiwatig ng kasiyahan sa lipunan at maraming pagmamahal sa mga bata at matanda. Ang maasim na kendi ay isang palatandaan ng sakit o ang mga kasuklam-suklam na mga pagkagalit ay lalago sa mga kumpidensyal na matagal na itinatago. Upang makatanggap ng isang kahon ng mga bonbons, nagpapahiwatig sa isang kabataan na siya ang magiging tatanggap ng maraming adhikain. Ito ay karaniwang nangangahulugang kasaganaan. Kung magpadala ka ng isang kahon ay gagawa ka ng isang panukala, ngunit matugunan na may pagkabigo.