Canker

Ang panaginip na makita ang canker sa anumang bagay, ay isang kakilala sa kasamaan. Inihula nito ang kamatayan at taksil na mga kasama para sa kabataan. Kalungkutan at kalungkutan sa may edad. Ang mga cankerous na paglaki sa laman, ay nagpapahiwatig ng mga pagkakaiba sa hinaharap alinman bilang pinuno ng Estado o buhay na yugto. Ang huling kahulugan ay hindi kaayon sa iba pang mga bahagi ng librong ito, ngunit hinayaan ko itong tumayo, dahil natagpuan ko ito sa mga awtomatikong sulatin ko.