Basura

Ang pangangarap ng basura, ay nagpapahiwatig na hindi mo mapangasiwaan ang iyong mga gawain.