Boarding House

Ang panaginip ng isang boarding house, ay inihula na magdurusa ka sa kaguluhan at kaguluhan sa iyong mga negosyo, at malamang na mababago mo ang iyong tirahan.