White Lead

Ang pangangarap ng puting tingga, nagpapahiwatig ng mga kamag-anak o mga bata ay nasa panganib dahil sa iyong kawalang-ingat. Ang kasaganaan ay magiging katatawanan ng pabor.