Mga Pangitain

Ang pangangarap na mayroon kang isang kakaibang pangitain, ay nagpapahiwatig na hindi ka mapalad sa iyong mga pakikitungo at sakit ay hindi angkop sa iyo para sa kaaya-aya na mga tungkulin. Kung ang mga tao ay lumilitaw sa iyo sa mga pangitain, hinuhulaan nito ang pag-aalsa at pagtatalo ng mga pamilya o estado. Kung ang iyong kaibigan ay malapit na sa paglusaw at binalaan ka sa isang pangitain, lilitaw siyang bigla sa harap mo, kadalasan sa mga puting kasuotan. Ang mga pananaw ng kamatayan at problema ay may tulad na pagkakahawig, na kung minsan ay nagkakamali sila sa isa’t isa. Upang makakita ng mga pangitain ng anumang pagkakasunud-sunod sa iyong mga pangarap, maaari kang maghanap ng hindi pangkaraniwang mga pag-unlad sa iyong negosyo, at ibang kakaibang kapaligiran at paligid sa pribadong buhay. Ang mga bagay ay mababaligtad nang pansamantala sa iyo. Magkakaroon ka ng mga pagbabago sa iyong negosyo at pribadong buhay na tila masama, ngunit sa huli mabuti para sa lahat na nababahala. Ang Kataas-taasang kalooban ay palaging nakadirekta patungo sa tunay na kabutihan ng lahi.