Pakikibaka

Nangangarap sa kahirapan, inihula na makakaharap ka ng mga malubhang kahirapan, ngunit kung nakamit mo ang tagumpay sa iyong pakikibaka, malalampasan mo rin ang mga kasalukuyang mga hadlang.