Sticks

Ang panaginip ng mga stick, ay isang hindi kapani-paniwala na kakilala.