Soberano

Ang pangangarap ng isang soberanya, ay nagpapahiwatig ng pagtaas ng kaunlaran at mga bagong kaibigan.