Sea Foam

Para sa isang babaeng nangangarap ng foam ng dagat, inihula na ang hindi nagpapakilala at nagpapahiwatig ng mga kasiyahan ay makagagambala sa kanya sa mga landas ng kawastuhan. Kung nagsusuot siya ng isang pangkasal na belo ng foam ng dagat, ilalagay niya ang kanyang sarili sa materyal na kasiyahan sa pagbubukod ng tunay na pagpipino at likas na kahinahunan. Malamang siya ay magdudulot ng kalungkutan sa ilan sa mga mahal sa kanya, sa pamamagitan ng kanilang kawalan ng kakayahan na magbigay ng kasiyahan sa kanyang ambisyon.