Mga Sores

Ang pangangarap na makakita ng mga sugat, nagpapahiwatig na ang sakit ay magiging sanhi ng pagkawala mo at pagkabalisa sa isip. Upang magbihis ng isang namamagang, inihula na ang iyong personal na nais at kagustuhan ay magbibigay lugar sa kasiyahan ng iba. Ang pangangarap ng isang sanggol na may malalim na sakit upang makita mo ang buto, ipinapahiwatig na ang mga nakababahalang at nakakainis na mga insidente ay mag-aalis sa iyong mga plano, at ang mga bata ay bibigyan ng banta. Ang pangangarap ng mga sugat sa iyong sarili, naglalarawan ng maagang pagkabulok ng kalusugan at kapansanan sa kaisipan. Ang sakit at hindi kasiya-siyang negosyo ay susunod sa pangarap na ito.