Kumamot

Upang maipinta ang iba sa iyong panaginip, nagpapahiwatig na ikaw ay may sakit at mali-paghahanap sa iyong pakikitungo sa iba. Kung ikaw ay gasgas, masasaktan ka sa pagkapoot ng ilang mapanlinlang na tao.