Riding School

Upang dumalo sa isang paaralan ng pagsakay, inihula ang ilang kaibigan na kumilos nang mali sa iyo, ngunit itatapon mo ang mapang-akit na impluwensya na dulot nito.