Pagbuburda

Kung ang isang babae ay nangangarap ng pagbuburda, hahangaan siya sa kanyang taktika at kakayahang gawin ang makakaya sa lahat ng bagay na dumarating. Para sa isang may-asawa na makita ang pagbuburda, nagpapahiwatig ng isang bagong miyembro sa kanyang sambahayan, Para sa isang magkasintahan, ito ay nagpapahiwatig ng isang pantas at matipid na asawa.