Ikinalulungkot

Upang mapasa ilalim ng pangungusap sa isang panaginip at makatanggap ng isang paghihinuha, inihula na malampasan mo ang ilang kahirapan na nagdudulot sa iyo ng pagkabalisa. Para sa isang kabataang babae na nangangarap na ang kanyang kasintahan ay na-reprieve, ay nagpapahiwatig na malapit na niyang marinig ang ilang good luck na natatamo sa kanya, na magiging napakahalagang interes sa kanya.