Rattan Cane

Ang pangangarap ng isang baston ng rattan, ay inihula na higit na maaasahan ka sa paghuhusga ng iba, at dapat mong linangin ang kalayaan sa pagpaplano at pagpapatupad ng iyong sariling mga gawain.