Porcupine

Upang makita ang isang porcupine sa iyong mga pangarap, ay nagpapahiwatig na hindi mo papayag ang anumang bagong negosyo at pagtataboy ng mga bagong pagkakaibigan na may lamig. Para sa isang batang babae Na nangangarap ng isang porcupine, inilalarawan na matakot siya sa kanyang kasintahan. Upang makita ang isang patay, ay nagpapahiwatig ng iyong pag-aalis ng masasamang damdamin at pag-aari.