Pall

Ang pangangarap na nakakakita ka ng isang palayan, ay nagpapahiwatig na magkakaroon ka ng kalungkutan at kasawian. Kung pinalaki mo ang usok mula sa isang bangkay, walang alinlangan kang magdadalamhati sa pagkamatay ng isang taong mahal mo.