Owl

Upang marinig ang solemne, hindi nakakamanghang tunog ng tunog ng boses ng kuwago, binabalaan ang mga nangangarap na ang kamatayan ay gumagapang nang malapit sa kalusugan at kagalakan. Ang pag-iingat ay dapat gawin na ang buhay ay hindi malupit na nakalantad sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Ang masamang balita ng wala ay tiyak na susundin ang panaginip na ito. Upang makita ang isang patay na kuwago, nagsasaad ng isang makitid na pagtakas mula sa desperadong sakit o kamatayan. Upang makita ang isang kuwago, inihahula na lihim ka na maltrato at mapanganib mula sa mga kaaway.