Occultist

Ang pangangarap na nakikinig ka sa mga turo ng isang okultista, ay nangangahulugang magsisikap kang itaas ang iba pa sa isang mas mataas na eroplano ng katarungan at pagtitiis. Kung tatanggapin mo ang kanyang mga pananaw, makakatagpo ka ng matapat na kasiyahan sa pamamagitan ng pagpapanatili ng iyong isip at tao na higit sa mga materyal na pagkabigo at kasiyahan.